Kompletný zoznam partnerov

Americká obchodná komora v Slovenskej republike

Od roku 1993 je AmCham Slovakia poslaním urobiť zo Slovenska lepšie miesto pre život a podnikanie. Rýchlo sme sa vypracovali na jednu z najaktívnejších zahraničných obchodných komôr alebo obchodných komunít v krajine.

Kontakt:

tel. č.: +421-2 5434 0534

email: office@amcham.sk

web: www.amcham.sk

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení v SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR je najväčšou strešnou organizáciou, ktorá bola založená na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov členov.

Kontakt:

tel. č.: +421 2 4425 8295

email: sekretariat@azzz.sk

web: www.azzz.sk

Francúzsko - slovenská obchodná komora

Od svojho založenia v roku 1994 sa Francúzsko-slovenská obchodná komora (FSOK) stala dôležitým aktérom v podnikateľskom prostredí a partnerom slovenských, francúzskych či európskych inštitúcií.

Kontakt:

tel. č.: +421 2 5910 3411

email: fsok@fsok.sk

web: www.fsok.sk

Holandská obchodná komora v SR

Holandská obchodná komora v Slovenskej republike je organizačná platforma zastupujúca záujmy holandských a slovenských podnikateľov v Slovenskej republike.

Kontakt:

tel. č.: +421 911 702 722

email: director@netherlandschamber.sk

web: www.netherlandschamber.sk

Klub 500

Klub 500 je neziskové občianske združenie založené v roku 2002 slovenskými vlastníkmi a spoluvlastníkmi spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov.

Kontakt:

tel. č.: +421 2 54 646 464

email: office@klub500.sk

web: www.klub500.sk

Podnikateľská aliancia Slovenska

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Kontakt:

tel. č.: +421 2 5823 3481

email: pas@alianciapas.sk

web: www.alianciapas.sk

Republiková únia zamestnávateľov

Najvýznamnejšia zamestnávateľská organizácia s dlhoročnou tradíciou, odbornými skúsenosťami a férovými hodnotami.

Kontakt:

tel. č.: +421-2-33 01 42 80

email: ruz@ruzsr.sk

web: www.ruzsr.sk/sk/

Slovak Compliance Circle

Iniciatíva Slovak Compliance Circle vznikla ako reakcia na tendenciu prevažujúcu v rámci slovenského podnikateľského prostredia ohľadne úrovne etického správania všeobecne aplikovaného a akceptovaného na slovenskom trhu.

Kontakt:

Slovak Venture Capital and Private Equity Association (SLOVCA)

Hlavným zámerom zakladajúcich členov SLOVCA na Slovensku bolo zvýšenie povedomia o prístupnosti private equity a rozvojového (venture) kapitálu u podnikateľov, investičných a bankových inštitúcií, hospodárskych, politických a správnych orgánov a ostatnej verejnosti na Slovensku.

Kontakt:

tel. č.: +421 2 21 201 010

email: slovca@slovca.sk

web: www.slovca.sk

Slovenská banková asociácia

Hlavnou činnosťou asociácie je optimalizácia ekonomického a právneho prostredia v oblasti bankovníctva presadzovaním spoločných záujmov sektora smerom k orgánom štátnej moci, verejnosti a zahraničiu.

Kontakt:

tel. č.: +421 2 57 205 301

email: sba@sbaonline.sk

web: www.sbaonline.sk

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách pôvodne s povinným členstvom. Pôsobí na celom území Slovenska (v každom krajskom meste je zriadená regionálna komora SOPK) a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.

Kontakt:

tel. č.: +421 2 5413 1228

email: sopkurad@sopk.sk

web: www.sopk.sk

Slovensko- nemecká obchodná a priemyselná komora

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) bola založená v júni 2005 ako 57. nemecká zahraničná obchodná komora. AHK Slowakei podporuje hospodárske vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom.

Kontakt:

tel. č.: +421 2085 0620

email: info@dsihk.sk

web: www.dsihk.sk

Slovensko-rakúska obchodná komora

Komora je nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, založené za účelom podpory obchodných a hospodárskych vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej a Rakúskej republiky. Svoje aktivity vyvíja na celom území Slovenskej republiky. Komora má charakter neziskovej organizácie.

Kontakt:

tel. č.: +421 2 6353 67 87

email: sohk@sohk.sk

web: www.sohk.sk

Švédska obchodná komora

Švédska obchodná komora na Slovensku bola oficiálne otvorená 4. apríla 1997. Dnes má 43 členov a komora neustále pracuje na zlepšovaní a podpore iniciatív a kontaktov, ktoré povedú k zvýšeniu obchodu medzi Švédskom a Slovenskom.

Kontakt:

tel. č.: +421 917 750 884

email: swedcham@sweden.sk

web: www.sweden.sk

Združenie podnikateľov Slovenska

Združenie podnikateľov Slovenska je záujmové združenie, ktorého hlavným poslaním je zlepšovanie podnikateľského prostredia. Zastupuje firmy, ktoré na Slovensku tvoria hodnoty a výrazne prispievajú k rastu našej ekonomiky.

Kontakt:

tel. č.: +421 2 59 32 43 44

email: zps@zps.sk

web: www.zps.sk

Britská obchodná komora

Britská Obchodná Komora v Slovenskej republike je nezisková organizácia, ktorá je poverená rozvíjaním obchodných vzťahov medzi Veľkou Britániou and Slovenskou republikou.

Kontakt:

Industry Innovation Cluster

Industry Innovation Cluster je skupina vysoko angažovaných a proaktívnych spoločností založených a pôsobiacich na Slovensku, ktorých projekty skúmajú inovatívne technológie a služby na zlepšenie dopravných možností, skúseností zákazníkov, výrobných procesov a akejkoľvek inej témy súvisiacej s inteligentnou mobilitou.

Kontakt:

tel. č.: +421 (907) 843-321

email: info@industryinnovationcluster.sk

web: industryinnovationcluster.sk

Talianská obchodná komora

Taliansko – Slovenská obchodná komora je združenie bilaterálneho charakteru uznané talianskou vládou, ktoré pomáha podnikateľom rozvíjať obchodné vzťahy medzi Talianskom a Slovenskom.

Kontakt:

tel. č.: +421 948 899 880

email: info@camit.sk

web: www.camit.sk

Business Leaders Forum

Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility) na Slovensku. Zodpovedné podnikanie vnímame ako súčasť každodenných rozhodnutí firmy, ktorá sa snaží rešpektovať potreby všetkých svojich partnerov (stakeholderov).

Kontakt:

tel. č.: +421 2 5710 8111

email: miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk

web: www.blf.sk

Slovenská asociácia finančníkov

SAF je od roku 1996 rešpektovanou profesijnou asociáciou, ktorá združuje odborníkov v oblasti financií. Členmi sú finanční riaditelia, daňoví odborníci, audítori, treasureri, štatutári, či akademici.

Kontakt:

tel. č.: + 421 02 4363 5667

email: kancelaria@asocfin.sk

web: www.asocfin.sk

Webové sídlo PravnyStat.sk je vedené
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © PravnyStat.sk
Webdizajn od