26.4.2021

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zástupcovia Iniciatívy Rule of Law (M. Stuška, M. Jacko, M. Kozubík, G. Šaturová) absolvovali otvorenú diskusiu s predsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR Milanom Vetrákom o predvídateľnosti legislatívneho procesu, najmä pokiaľ ide o rokovací poriadok parlamentu. V súvislosti so snahou posilniť uvedené princípy Iniciatíva pripravila súbor konkrétnych návrhov na zlepšenie kvality legislatívneho procesu, ako konštruktívny príspevok do diskusie k tejto téme. Zástupcovia Iniciatívy oceňujú snahu pána Vetráka posilniť dialóg so súkromným sektorom a odbornou komunitou a tešia sa na pokračovanie diskusie o pripravovaných legislatívnych zmenách.

Zdielať tento článok:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pocket
Email

Webové sídlo PravnyStat.sk je vedené
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © PravnyStat.sk
Webdizajn od