27. novembra 2018

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Nominácia kandidátov do Rady ÚVO vyvoláva nedôveru a otázniky – Americká obchodná komora na Slovensku spoločne so svojimi partnermi hlásiacimi sa k Iniciatíve za vládu zákona veria, že dôvera vo funkčné nezávislé inštitúcie je jedným zo základných predpokladov pre stabilitu demokracie. Verejné obstarávanie je práve jednou z takých oblastí, v ktorej je nevyhnutné postupnými krokmi pracovať na prinavrátení dôvery odbornej komunity, ale aj širokej verejnosti vo fungovanie celého systému. Viac v pripojenom stanovisku.

Zdielať tento článok:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pocket
Email

Webové sídlo PravnyStat.sk je vedené
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © PravnyStat.sk
Webdizajn od