29.9.2020

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zástupcovia Iniciatívy Rule of Law (M. Kissa, M. Jacko, J. Kutan, M. Krčméry) absolvovali pracovné rokovanie s predstaviteľmi Úradu vlády v rámci príprav aktualizácie Národného protikorupčného programu. Diskusia sa týkala predovšetkým odporúčaní z tzv. Desatora pre férové a predvídateľné prostredie. Program, pôvodne schválený uznesením vlády ešte v novembri 2019, zároveň ukladá aktívne spolupracovať s Iniciatívou Rule of Law vo viacerých oblastiach

Zdielať tento článok:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pocket
Email

Webové sídlo PravnyStat.sk je vedené
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © PravnyStat.sk
Webdizajn od