4.2.2021

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Na spoločnom workshope s the German Marshall Fund of the United States predstavili Iniciatívu Rule of Law spoluzakladateľka iniciatívy a viceprezidentka AmCham M. Benedigová
a koordinátorka iniciatívy G. Šaturová, ako príklad dobrej praxe zapojenia podnikateľskej komunity pri presadzovaní princípov právneho štátu na Slovensku. Právny štát považujeme za kľúčový pilier udržania prosperity existujúcich firiem, pritiahnutia zahraničných investícií a budovania férového a stabilného podnikateľského prostredia.

Zdielať tento článok:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pocket
Email

Webové sídlo PravnyStat.sk je vedené
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © PravnyStat.sk
Webdizajn od