6. apríla 2017

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Predstavitelia Iniciatívy za vládu zákona odovzdali na pracovnom stretnutí list predsedovi vlády SR k téme verejného obstarávania. Signatári listu vyzývajú na aktívny dialóg v téme verejného obstarávania v čase, keď sa pripravujú voľby nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a začína sa pracovať na zmene zákona o verejnom obstarávaní.

Zamestnávateľské združenia a obchodné komory považujú za nevyhnutné posilnenie dôvery k činnosti a nezávislosť Úradu. Rovnako odporúčajú posilnenie odborných kapacít verejných obstarávateľova zavedenia systému trhových konzultácií.

Predsedu vlády vyzvali na aktívny dialóg a vytvorenie priestoru pre medzirezortnú spoluprácu s cieľom zlepšiť systém VO na Slovensku.

List bol zároveň daný na vedomie aj podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti SR, podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra SR a ministrovi financií v SR.

Zdielať tento článok:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pocket
Email

Webové sídlo PravnyStat.sk je vedené
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © PravnyStat.sk
Webdizajn od