Iniciatíva za právny štát vyzýva najvyšších štátnych predstaviteľov k zlepšeniu legislatívneho procesu (21. november 2022)

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Iniciatíva za právny štát si týmto listom dovoľuje reagovať na Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024, ako aj na naše predchádzajúce snahy o zabezpečenie predvídateľnosti legislatívneho procesu.

Dlhodobo sa usilujeme o zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. V tomto kontexte považujeme za nesmierne dôležité, aby bol legislatívny proces transparentný a predvídateľný. Stabilné, otvorené a zreteľné legislatívne prostredie pomôže podnikom a jednotlivcom orientovať sa v zákonoch, ako aj znížiť byrokraciu a zmätok, ktorý spôsobujú neustále novelizácie zákonov. Preto by nevyhnutnou súčasťou takejto konsolidácie malo byť zminimalizovanie prijímania noviel zákonov a dodržiavanie nastavených pravidiel, predovšetkým zo strany subjektov disponujúcich legislatívnou iniciatívou.

Týmto listom si dovoľujeme v mene našich združení a ich členských firiem požiadať  najvyšších štátnych predstaviteľov o možnosť pracovného stretnutia, na ktorom by sme Vám chceli predstaviť naše doterajšie aktivity a prediskutovať možnosti spolupráce v spoločnom úsilí o posilňovanie právneho štátu na Slovensku, a to najmä vo vzťahu k zlepšeniu predvídateľnosti legislatívneho procesu. Sme presvedčení, že nás spája spoločný cieľ – aby Slovensko bolo úspešnou krajinou rešpektujúcou princípy právneho štátu, v ktorej spravodlivosť bude platiť pre všetkých občanov aj podnikateľov.

Znenie listu sa nachádza tu:

List_Zlepšenie predvídateľnosti legislatívneho procesu_podpredseda vlády SR

Zdielať tento článok:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pocket
Email

Webové sídlo PravnyStat.sk je vedené
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © PravnyStat.sk
Webdizajn od