Stanovisko Iniciatívy za právny štát k návrhu zmeny zákona o ochrane oznamovateľov

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Široká podnikateľská komunita zamestnávateľských a podnikateľských asociácií a obchodných komôr združená v Iniciatíve za právny štát vyzýva slovenských poslancov, aby odmietli navrhované zmeny zákona o ochrane oznamovateľov korupcie, inak sa podľa nich sťaží odhaľovanie korupčných trestných činov a obmedzia sa práva oznamovateľov korupcie.

Vyjadrujeme nesúhlas s návrhom vlády  na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z. Ako iniciatíva dlhodobo vyjadrujeme obavu z negatívnych následkov návrhov prijatých cez skrátené legislatívne konanie. Takéto zmeny sú prijímané bez toho, aby zohľadnili názory a potreby tých, ktorých sa týkajú. Sú prijímané bez posúdenia ich vplyvu na hospodárstvo krajiny, podnikateľské prostredie, sociálnu súdržnosť, životné prostredie, verejnú bezpečnosť, ľudské práva, medzinárodné záväzky a iné relevantné aspekty. Tým sa porušuje nielen zásada právneho štátu, ale aj zásada demokratického a sociálneho trhového hospodárstva, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky.

Konkrétny návrh zmeny zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti môže byť v súčasnom znení v rozpore so smernicou Európskej únie o ochrane oznamovateľov. Úrad na ochranu oznamovateľov upozorňuje na problematickosť možnej spätnej revízie už udelených statusov chránených oznamovateľov z hľadiska zásady zákazu retroaktivity a vystavenia doterajších oznamovateľov obrovskej právnej neistote (TASR). Navrhované zmeny taktiež zahŕňajú obmedzenie ochrany u príslušníkov policajného zboru SR, čo by v reáliách SR negatívne ovplyvnilo stav právneho štátu na Slovensku.

Toto stanovisko Iniciatívy za právny štát podporujú: Americká obchodná komora v SR, Business Leaders Forum, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Industry Innovation Cluster, Republiková únia zamestnávateľov, Slovak Compliance Circle, Slovenská asociácia finančníkov, Slovensko-rakúska obchodná komora, Švédska obchodná komora v SR.

Zdielať tento článok:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pocket
Email

Webové sídlo PravnyStat.sk je vedené
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © PravnyStat.sk
Webdizajn od