Stanovisko Iniciatívy za právny štát k súčasnému stavu legislatívneho procesu na Slovensku

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zástupcovia širokej domácej a medzinárodnej podnikateľskej komunity sa zhodujú na tom, že pre stabilitu podnikateľského prostredia na Slovensku je kľúčová minimalizácia prijímaných zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, cez poslanecké alebo pozmeňujúce návrhy, znižovanie nadmernej regulačnej, ako aj administratívnej záťaže a prinavrátenie dôvery vo výkon inštitúcií nezávislého dohľadu. Práve preto organizácie združené v „Iniciatíve za právny štát“ vyjadrujú nesúhlas a znepokojenie nad súčasným stavom legislatívneho procesu na Slovensku a s ním spojenými návrhmi, ktoré sú predkladané cez skrátené legislatívne konania.

Vyjadrujeme obavu z negatívnych následkov návrhov prijatých cez skrátené legislatívne konanie. Takéto zmeny sú prijímané bez toho, aby zohľadnili názory a potreby tých, ktorých sa týkajú. Sú prijímané bez posúdenia ich vplyvu na hospodárstvo krajiny, podnikateľské prostredie, sociálnu súdržnosť, životné prostredie, verejnú bezpečnosť, ľudské práva, medzinárodné záväzky a iné relevantné aspekty. Tým sa porušuje nielen zásada právneho štátu, ale aj zásada demokratického a sociálneho trhového hospodárstva, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky.

Vyzývame všetkých predstaviteľov exekutívnej a zákonodarnej moci, aby urobili potrebné kroky pre dodržiavanie legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a aby nové právne akty boli prijímané v súlade so Zákonom o tvorbe právnych predpisov s cieľom zabezpečiť dostatočnú úroveň odbornej, verejnej a parlamentnej kontroly a diskusie.

Prečítajte si viac v oficálnej tlačovej správe: 14.12.2023_Stanovisko „Iniciatívy za právny štát“ k súčasnému stavu legislatívneho procesu na Slovensku.

Zdielať tento článok:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pocket
Email

Webové sídlo PravnyStat.sk je vedené
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © PravnyStat.sk
Webdizajn od