Výberová komisia odporučila kandidáta na nového šéfa Protimonopolného úradu (21.december 2022)

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

V stredu 21. decembra sa uskutočnilo verejné vypočutie troch kandidátov na nového šéfa Protimonopolného úradu SR. Podľa zápisnice zverejnenej na internetovej stránke Úradu vlády SR výberová komisia odporučí vláde Juraja Beňu.

Podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže predsedu Protimonopolného úradu vymenuje prezidentka SR na návrh vlády SR.

Pre výber kandidátov do regulačných a kontrolných orgánov sú kľúčové verejné vypočutia. Protimonopolný úrad dohliada na to, aby sa firmy medzi sebou nedohodli na nekalom rozdelení trhu s cieľom zabezpečiť si vyššie príjmy alebo aby veľkí hráči nezneužívali svoje dominantné postavenie na trhu voči svojim dodávateľom alebo odberateľom.

Ďakujeme Petrovi Šťastnému z advokátskej kancelárie Allen & Overy Bratislava, s.r.o. za jeho čas a odborné znalosti pri zastupovaní Iniciatívy za právny štát vo výberovej komisii.

Životopisy kandidátov, záznam z verejného vypočutia a zápisnicu si môžete pozrieť tu: https://bit.ly/3hobChZ.

Zdielať tento článok:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pocket
Email

Webové sídlo PravnyStat.sk je vedené
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © PravnyStat.sk
Webdizajn od