Zástupcovia iniciatívy sa stretli s pani prezidentkou SR (13. apríl 2023)

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Pani prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 13. apríla 2023 prijala zástupcov Iniciatívy za právny štát

V mene zamestnávateľských združení, obchodných a priemyselných komôr, ako aj podnikateľských asociácií hlásiacich sa k Iniciatíve za právny štát sme sa na pani prezidentku obrátili s cieľom poukázať a vyjadriť naše znepokojenie nad nekvalitou súčasného legislatívneho procesu, ktorým sa prijímajú ďalekosiahle zmeny s negatívnym dosahom na podnikateľský sektor a ich zamestnancov.

Naša iniciatíva sa dlhodobo usiluje o zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. V tomto kontexte považujeme za nesmierne dôležité, aby bol legislatívny proces transparentný, participatívny a predvídateľný. Stabilné, otvorené a zreteľné legislatívne prostredie pomáha podnikom a jednotlivcom orientovať sa v zákonoch, ako aj znížiť byrokraciu a zmätok, ktorý spôsobuje ich častá novelizácia. Práve z tohto dôvodu by mala byť nevyhnutnou súčasťou takejto konsolidácie snaha o minimalizáciu noviel zákonov a snaha o dodržiavanie nastavených pravidiel, predovšetkým zo strany subjektov disponujúcich právom legislatívnej iniciatívy.

Za jeden z najväčších problémov považujeme hlavne poslanecké návrhy zákonov a pozmeňovacie návrhy, pretože neprechádzajú riadnym pripomienkovaním a majú dopad na zhoršovanie podnikateľského prostredia, na postavenie zamestnancov a ohrozujú zahraničné investície.

List, ktorý bol adresovaný pani prezidentke, sa nachádza tu: Otvorený list prezidentke SR_27.3.2023

Ďakujeme všetkým partnerom iniciatívy za podporu.

Zdielať tento článok:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pocket
Email

Webové sídlo PravnyStat.sk je vedené
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © PravnyStat.sk
Webdizajn od