Podporujeme návrh na začatie konania na Ústavnom súde SR

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Podporujeme návrh na začatie konania na Ústavnom súde SR na preskúmanie súladu návrhu novely s ústavou pri predpise z 8. februára 2024 č. ___/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Iniciatíva za právny štát združuje 20 podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr, ktoré sa už roky snažia posilňovať právny štát na Slovensku. V rámci iniciatívy sa venujeme najmä témam (1) transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu, (2) transparentnej a efektívnej justície ako pevného základu pre domácich aj zahraničných investorov, a napokon (3) korupcii, ako negatívnemu a škodlivému faktoru pre „značku Slovensko“.

Už v decembri 2023 sme vydali spoločné stanovisko k súčasnému stavu legislatívneho procesu na Slovensku, kedy sme vyjadrili obavu z následkov návrhov prijatých cez skrátené legislatívne konanie. Takéto zmeny sú prijímané bez toho, aby zohľadnili názory a potreby tých, ktorých sa týkajú. Sú prijímané bez posúdenia ich vplyvu na ekonomiku, sociálnu súdržnosť, životné prostredie, verejnú bezpečnosť, ľudské práva, medzinárodné záväzky a iné relevantné aspekty. Tým sa porušuje nielen zásada právneho štátu, ale aj zásada demokratického a sociálneho trhového hospodárstva, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky.

Preto aj v prípade novely zákonov v oblasti trestného práva podporujeme návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky.

Celé znenie návhru nájdete tu.

Toto stanovisko podporili: AmCham SlovakiaThe British Chamber of Commerce in the Slovak RepublicBusiness Leaders ForumFrench-Slovak Chamber of CommerceThe Netherlands Chamber of Commerce in the Slovak RepublicPodnikateľská aliancia SlovenskaRepubliková únia zamestnávateľovSlovak Compliance Circle – SCCSAF – Slovenská asociácia finančníkovSlovenská banková asociácia, Slovensko-rakúska obchodná komora, Swedish Chamber of Commerce in Slovakia.

Zdielať tento článok:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pocket
Email

Webové sídlo PravnyStat.sk je vedené
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © PravnyStat.sk
Webdizajn od