Právny štát a Ľudský kapitál: pozičné dokumenty a predvolebné diskusie

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Zuzana Serinová

Zuzana Serinová

Autor článku

Právny štát je základom stabilnej a spravodlivej spoločnosti. Pevný právny rámec nielenže vzbudzuje dôveru občanov a podnikov, ale priťahuje aj zahraničné investície a podporuje hospodársky rast. Dodržiavanie zásad právneho štátu zabezpečuje rovnakú ochranu a príležitosti pre všetkých, podporuje pocit dôvery, stability a transparentnosti, ktoré ďalej posilňujú sociálnu štruktúru krajiny.

Podobne je ľudský kapitál na Slovensku rozhodujúcim aktívom, ktoré je základom hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajiny. Vďaka dobre vzdelanej a kvalifikovanej pracovnej sile má Slovensko potenciál podporovať inovácie a priťahovať zahraničné investície, čo prispieva k trvalému hospodárskemu rastu. Keďže Slovensko zápasí s demografickými zmenami a globálnou konkurenciou, je nevyhnutné uvedomiť si, že udržanie mladých talentov je základným katalyzátorom pokroku.

Spolu s našimi 14 partnerskými organizáciami sme vypracovali pozičné dokumenty na témy Právny štát a Ľudský kapitál, ktoré sme včera, 5. septembra 2023, predstavili širšej odbornej verejnosti pri príležitosti predvolebných diskusií. Na predvolebných politických rozhovoroch sme sa kandidátov relevantných demokratických politických strán pýtali na ich názory na tieto kriticky dôležité témy pre budúcnosť Slovenska. Dokumenty si môžete pozrieť nižšie.

Ďakujeme všetkým partnerom a diskutujúcim za otvorenosť a spoluprácu.

TÁTO KRAJINA NIE JE PRE MLADÝCH (.PDF)

AKÉ SÚ PRAVIDLÁ PRE TÝCH, ČO URČUJÚ PRAVIDLÁ? (.PDF)

Zdielať tento článok:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pocket
Email

Webové sídlo PravnyStat.sk je vedené
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © PravnyStat.sk
Webdizajn od