19.9.2022

AmCham Slovakia spolu s nadáciou Zastavme korupciu a Slovensko.Digital zorganizovala verejné vypočutie kandidátov na pozíciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Pozvanie prijali všetci kandidáti, a to Mgr. Ľubomír Kubička, JUDr. Peter Kubovič, Mgr. Tomáš Lepieš a Ing. Helena Polónyi. Pre zachovanie férovej hospodárskej súťaže sú inštitúcie nezávislého dohľadu kľúčové. Veríme, že diskusia s kandidátmi prispeje […]

14.9.2022

Predstavitelia AmCham Slovakia, ktorá je jedným zo zakladateľov Iniciatívy za právny štát (Rule of Law Initiative, pravnystat.sk) sa stretli s predsedom, podpredsedom a zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR). Predmetom stretnutia bola najmä téma budúcej spolupráce v oblasti zabezpečenia transparentných výberových konaní do kontrolných a regulačných inštitúcií. Predseda NKÚ sa vyjadril, že podporuje odporúčania […]

14.9.2022

Iniciatíva za právny štát vyzýva poslancov Národnej rady SR na dodržiavanie princípov transparentného legislatívneho procesu a posilnenie dialógu s odbornou verejnosťou pri presadzovaní legislatívnych zámerov. Časté a nepredvídateľné zmeny legislatívy negatívne vplývajú na stabilitu podnikateľského prostredia na Slovensku a oslabujú dôveru v princípy právneho štátu. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

11.8.2022

Iniciatíva za právny štát (Rule of Law iniciatíva (pravnystat. sk), dlhodobo poukazuje na dôležitosť transparentnosti výberových konaní do kontrolných a regulačných orgánov, ktoré sú pre kvalitu podnikateľského prostredia a vymožiteľnosť práva nevyhnutné. V tomto kontexte pripravila iniciatíva odporúčania na zvyšovanie transparentnosti týchto výberových konaní. Ich cieľom je minimalizovať nezdravý vplyv politických strán či záujmových skupín […]

21.7.2022

Iniciatíva za právny štát, ktorá sa téme právneho štátu venuje na lokálnej úrovni, podporuje vydanie tretej výročnej správy Európskej komisie o právnom štáte (2022 Rule of law report – Communication and country chapters | European Commission (europa.eu)). Obsahom správy sú po prvýkrát aj konkrétne odporúčania. Ich cieľom je podporiť jednotlivé členské štáty, aby pokračovali v […]

15.7.2022

Prvý viceprezident AmCham Slovakia a advokát Allan&Overy Martin Magál v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou o tom, prečo Iniciatíva za právny štát podporuje prezidentkine podanie balíčka Igora Matoviča na Ústavný súd. Viac na: Advokát Magál: Táto vláda si príliš ľahko zvykla na obchádzanie legislatívy – Video SME a aj v podcastových aplikáciách.

4.7.2022

Iniciatíva za právny štát podporuje avizované podanie prezidentky SR na Ústavný súd SR za účelom preskúmania ústavnosti nedávno prijatého zákona o financovaní voľného času dieťaťa, a to najmä kvôli použitiu skráteného legislatívneho konania v rozpore s Ústavou SR. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

2.6.2022

V spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave bol zorganizovaný 8. ročník Arbitrážnej konferencie Richarda Dewitta (Arbitration Conference – AmCham, American Chamber of Commerce in the Slovak Republic – AMCHAM, The American Chamber of Commerce).

12.5.2021

Prezident Policajného zboru Slovenskej republiky plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík, zástupcovia Úradu Vlády SR (P. Franko, A. Kapišovská) a zástupcovia iniciatívy Rule of Law (M. Magál, M. Šarišský, J. Kutan, M. Jacko, M. Kišša, G, Šaturová a Z. Cisárová) sa stretli na pôde Prezídia Policajného zboru SR, aby prediskutovali témy súvisiace s pripravovaným Národným protikorupčným […]

26.4.2021

Zástupcovia Iniciatívy Rule of Law (M. Stuška, M. Jacko, M. Kozubík, G. Šaturová) absolvovali otvorenú diskusiu s predsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR Milanom Vetrákom o predvídateľnosti legislatívneho procesu, najmä pokiaľ ide o rokovací poriadok parlamentu. V súvislosti so snahou posilniť uvedené princípy Iniciatíva pripravila súbor konkrétnych návrhov na zlepšenie kvality legislatívneho procesu, ako konštruktívny príspevok […]