Iniciatíva za právny štát vyzýva najvyšších štátnych predstaviteľov k zlepšeniu legislatívneho procesu (21. november 2022)

Iniciatíva za právny štát si týmto listom dovoľuje reagovať na Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024, ako aj na naše predchádzajúce snahy o zabezpečenie predvídateľnosti legislatívneho procesu. Dlhodobo sa usilujeme o zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. V tomto kontexte považujeme za nesmierne dôležité, aby bol legislatívny proces transparentný a predvídateľný. […]

Žiadame o stiahnutie poslaneckých návrhov (15. november 2022)

Spolu s ostatnými zamestnávateľských organizáciami vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad prebiehajúcim legislatívnym procesom na pôde Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), ktorý už viac ako dva mesiace vyvoláva v radoch podnikateľov a investorov na Slovensku veľkú mieru znepokojenia a neistoty z budúceho vývoja podnikateľského prostredia. Ako zástupcovia podnikateľov všetkých veľkostí sme presvedčení, že návrhy zákonov s […]

Slovensko si pohoršilo o 2 miesta v celosvetovom Indexe právneho štátu za rok 2022 (8.november 2022)

Podľa medzinárodnej organizácie World Justice Project si Slovensko v rámci tzv. Indexu právneho štátu 2022 (Rule of Law Index) predstaveného 26. októbra 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom pohoršilo. Celosvetovo skončilo na 35. mieste a spomedzi 31 krajín v rámci svojho regiónu je až na 25. mieste. Zamestnávateľské združenia, obchodné komory a podnikateľské asociácie hlásiace […]

Iniciatíva za právny štát má zástupcu vo výberovej komisii k voľbe predsedu Protimonopolného úradu SR (2. november 2022)

Iniciatíva za právny štát má zástupcu vo výberovej komisii k voľbe predsedu Protimonopolného úradu SR. Za iniciatívu nás bude reprezentovať Peter Šťastný. V rámci iniciatívy dlhodobo poukazujeme na dôležitosť transparentného procesu do kontrolných a regulačných inštitúcií, ktoré sú nevyhnutné pre zlepšenie kvality podnikateľského prostredia na Slovensku. V auguste sme taktiež k predmetnému pripravili 9 odporúčaní, […]

14.10.2022

Dňa 28. septembra vláda SR po niekoľkomesačnom výberovom procese navrhla Národnej rade SR kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Zamestnávateľské združenia, obchodné a priemyselné komory a podnikateľské asociácie hlásiace sa k Iniciatíve za právny štát vyzývajú Národnú radu SR, aby voľbu predsedu úradu neodkladala. Nový predseda úradu sa musí čo najskôr ujať pozície a […]

4.10.2022

Iniciatíva za právny štát podala na Ústavný súd SR vyjadrenie amicus curiae, ktorým sme podporili návrh prezidentky, ktorým namieta protiústavnosť vybraných ustanovení zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jedným z hlavných cieľov našej iniciatívy je zvyšovať transparentnosť a legitímnosť legislatívnych procesov. Priame porušovanie a […]

19.9.2022

AmCham Slovakia spolu s nadáciou Zastavme korupciu a Slovensko.Digital zorganizovala verejné vypočutie kandidátov na pozíciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Pozvanie prijali všetci kandidáti, a to Mgr. Ľubomír Kubička, JUDr. Peter Kubovič, Mgr. Tomáš Lepieš a Ing. Helena Polónyi. Pre zachovanie férovej hospodárskej súťaže sú inštitúcie nezávislého dohľadu kľúčové. Veríme, že diskusia s kandidátmi prispeje […]

14.9.2022

Predstavitelia AmCham Slovakia, ktorá je jedným zo zakladateľov Iniciatívy za právny štát (Rule of Law Initiative, pravnystat.sk) sa stretli s predsedom, podpredsedom a zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR). Predmetom stretnutia bola najmä téma budúcej spolupráce v oblasti zabezpečenia transparentných výberových konaní do kontrolných a regulačných inštitúcií. Predseda NKÚ sa vyjadril, že podporuje odporúčania […]

14.9.2022

Iniciatíva za právny štát vyzýva poslancov Národnej rady SR na dodržiavanie princípov transparentného legislatívneho procesu a posilnenie dialógu s odbornou verejnosťou pri presadzovaní legislatívnych zámerov. Časté a nepredvídateľné zmeny legislatívy negatívne vplývajú na stabilitu podnikateľského prostredia na Slovensku a oslabujú dôveru v princípy právneho štátu. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

11.8.2022

Iniciatíva za právny štát (Rule of Law iniciatíva (pravnystat. sk), dlhodobo poukazuje na dôležitosť transparentnosti výberových konaní do kontrolných a regulačných orgánov, ktoré sú pre kvalitu podnikateľského prostredia a vymožiteľnosť práva nevyhnutné. V tomto kontexte pripravila iniciatíva odporúčania na zvyšovanie transparentnosti týchto výberových konaní. Ich cieľom je minimalizovať nezdravý vplyv politických strán či záujmových skupín […]